Erdészeti pályázatírás

Magyarországon és az Európai Unióban számos erdészeti pályázat érhető el. Az alábbiakban ismertetjük Önnel az érvényben lévő bevételnövelő lehetőségeket. Szolgáltatásaink teljeskörűen tartalmazzák a felmerülő feladatokat a pályázati dokumentáció összeállításától a kivitelezésen át a fenntartásig, illetve hatósági ellenőrzésig.

Erdősítés és iparifa-ültetvény támogatása

Ha hasznosítatlan vagy gyenge adottságú földterülete van, amelynek mezőgazdasági művelése, esetleg kaszálóként/legelőként történő hasznosítása nem gazdaságos, a megemelt támogatási összegeknek köszönhetően előnyös megoldás új erdő vagy iparifa-ültetvény telepítése. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy az egyéb hasznosításokkal versenyképes hektáronkénti hozam is elérhető, miközben az erdő különleges vagyonmegőrzési és érzelmi előnyeit is magáénak tudhatja.

Becsült pénzügyi eredmény erdő telepítése esetén

Időtáv a telepítéstől Tölgy-bükk és 
egyéb keménylomb
Egyéb lágylomb 
(pl. hárs, nyír, fenyő)
Akác Nemesnyár
1. év -2 mio - -2,6 mio Ft/ha1 -1,25 mio - -1,85 mio Ft/ha1 -750.000 - -1,35 mio Ft/ha1 -520.000 - -1,12 mio Ft/ha1
2. - 12. év +400.000 - +450.000 Ft/ha/év +200.000 - +250.000 Ft/ha/év +200.000 - +250.000 Ft/ha/év +110.000 - +160.000 Ft/ha/év
13. - 20. év tisztítások költsége, eseti gyérítési bevétel = mínusz nullás eredmény2,3
20. - 40. év első gazdaságos gyérítések4 +200.000 - +250.000 Ft/ha/év5 +100.000 - +150.000 Ft/ha/év5
40. - 80. év jelentősen kifizetődő gyérítések
bruttó 20-40 m3/ha/~10 év eréllyel6
erdőfelújítás, az előző ciklus folyamatainak megismétlése7
80. év - véghasználati kor, telepített faállomány kitermelése
bruttó 200-400m3/ha mennyiséggel8
   

1 A telepítési költségeket előfinanszírozni kell. A megadott költségtartomány felső határa már tartalmazza a kerítés építésének költségét, amely elkerülhetetlen a magas nagyvad-sűrűségű területeken.
2 A tölgy-bükk és egyéb keménylomb, valamint az egyéb lágylomb esetében a támogatás lejártát követően (12. évtől) a 20. évig a tisztítások minimális költsége merül fel, amellyel biztosítható a kívánt növekedés és elegyarány-szabályzás.
3 Az akác és nemesnyár erdősítésénél a 13. és 20. év közé tervezhető az első kifizetődő gyérítés, mivel költségét fedezi a kitermelendő faanyag értékesítéséből származó bevétel.
4 A keménylombúak első gyérítései a 20. és 40. év között időszakban tervezhetőek. A kitermelt faanyag értékesítéséből származó bevétel fedezi a költségeket, profitot is hozhat a faállomány minőségének függvényében.
5 Az akác és nemesnyár faállományok véghasználata (tarvágás) a 20. és 40. év között hajtható végre, amely a meghatározott haszonnal kalkulálható.
6 A 40. és 80. év között egyre nagyobb eréllyel folytatódnak a gyérítések, ami a haszon növekedését is jelenti. Bruttó 20 – 40 m3 kitermelhető átlagosan hektáronként. Lágylomb faállomány esetén akár a véghasználati kor is elérhető.
7 Akác és nemesnyár céállományok esetében a gazdálkodás teljes megismétlése történik, már a támogatások nélkül. A véghasználat utáni felújítás nemesnyár esetében a telepítéssel megegyező folyamat, míg akác esetében a felújítás már olcsóbban kivitelezhető.
8 A telepített faállományok elérik a vágáskorukat, kitermelhetőek lesznek. Br.200-400 m3/ha mennyiséggel lehet összességében kalkulálni.

Becsült pénzügyi eredmény iparifaültetvény esetén1

Időtáv a telepítéstől Akácültetvény Nemesnyárültetvény
1. év -2,1 mio - -2,7 mio Ft/ha2 -380.000 - -980.000 Ft/ha2
2. - 6. év +80.000 - +130.000 Ft/ha/év +60.000 - +110.000 Ft/ha/év
7. - 12. év +40.000 - +60.000 Ft/ha/év3 +/- 0 Ft/ha/év3
13. - 17. év +600.000 - +650.000 Ft/ha/év4 +280.000 - +330.000 Ft/ha/év4

1 Iparifaültetvény esetében a földrészlet nem kerül át erdő művelési ágba. A területalapú támogatás évente ugyanúgy igényelhető. A gazdálkodási ciklus végén visszaállítható az eredeti állapot (pl.: szántó) vagy megismételhető az ültetvényes kezelés. 
2 A telepítési költségeket előfinanszírozni kell. A megadott költségtartomány felső határa már tartalmazza a kerítés építésének költségét, amely elkerülhetetlen a magas nagyvad-sűrűségű területeken. A kiemelkedő ár oka az akácültetvénynél a pályázat által előírt darabszámú szaporítóanyag alkalmazása.
3 Akácültetvény esetében a gyérítés kifizetődő, míg a nemesnyár-ültetvénynél a kitermelt faanyagból származó bevétel a gyérítés költségét fedezi.
4 A magas eredményt a minőségi, szakszerűen nevelt és kitermelt véghasználati faanyag tudja biztosítani.

Részletes pályázati feltételek

 • Erdőtelepítés
  • elsőkivitel végrehajtása (terület- és talajelőkészítés + ültetés anyag és munkadíja) 2063-3367 EUR/ha
  • ápolás 1381-6624 EUR/ha
  • jövedelem-kiesés pótlása az erdőtelepítés okán 432 EUR/ha/év 12 éven keresztül
  • területalapú támogatás igényelhető még az első évben
  • kiegészítő támogatások:
   • ritka elegyfafajok ültetése 2800 EUR/ha
   • kerítésépítés 5,8 EUR/folyóméter
   • villanypásztor 4,8 EUR/folyóméter
   • padka készítése 13 EUR/ha
   • erdőszegély kialakítása 1,5 EUR/fm
   • mikorrhizált csemete (szarvasgombás) telepítése 6 EUR/db
 • Iparifaültetvény létesítése
  • elsőkivitel végrehajtása (terület- és talajelőkészítés + ültetés anyag és munkadíja) 1640-2216 EUR/ha
  • kiegészítő támogatások:
   • kerítésépítés 5,8 EUR/folyóméter
   • villanypásztor 4,8 EUR/folyóméter

Az elektronikusan benyújtható támogatások beadási határideje:

 • 2020. június 30.
 • 2020. december 31.
 • 2021. június 30.
 • 2021. december 31.

Vidékfejlesztési támogatás (EMVA)

 • Natura2000 erdőterületeken nyújtott kompenzációs kifizetések
  Az Európai Unió közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusainak, a vadon élő állat- és növényfajoknak védelme, biológiai diverzitás megőrzése érdekében igényelhető ez a támogatás.
  Az igényelhető támogatás: min. 41 – max. 237 EUR/ha/év a faállomány típusa és kora függvényében.
 • Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások
  Cél a már meglévő erdő természetességi állapotának javítása, az idegenhonos cserje- és fafajok visszaszorítása a következő célkitűzésekben:
  • tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakítás 1092-3384 EUR/ha
  • erdőállomány alatti erdősítéssel történő teljes erdőszerkezet átalakítás 1129 EUR/ha
  • alátelepítés során állománykiegészítéssel történő erdőszerkezet átalakítás 484 EUR/ha
  • klímarezisztens szaporítóanyaggal történő erdőfelújítási 709-1064 EUR/ha
  • intenzíven terjedő idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása 497 EUR/ha
  • erdei tisztások kialakítása, helyreállítása 303 EUR/ha
  • kiegészítő támogatások:
   • kerítés 4 EUR/folyóméter
   • villanypásztor 2 EUR/folyóméter
   • padka 13 EUR/folyóméter
   • erdőszegély létesítése 1 EUR/folyóméter
   • tuskókenés 129 EUR/ha

Az elektronikusan benyújtható támogatások beadási határideje:

 • 2020. június 30.
 • 2020. december 31.
 • 2021. június 30.
 • 2021. december 31.

Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek támogatása

Az erdők gazdasági értékének növelése olyan erdészeti beavatkozásokkal, amelyek által az erdők nagyobb mértékben képesek ellátni gazdasági értékteremtő funkciójukat. A támogatás mértéke a beruházás 50%-a.

Az elektronikusan benyújtható támogatások beadási határideje:

 • 2021. március 02.

Egységes kifizetési kérelem

Minden évben április elejétől lehet benyújtani az egységes kifizetésről szóló kérelmet. Határideje május 15., azt követően június 9-ig pótolható a beadása a megállapított támogatási összeg munkanaponkénti 1%-os csökkentésével.